ReadyPlanet.com
dot dot
หลวงพ่อเกษม เขมโก 2

 

                               หล่อเงินครบรอบ79ปี    1500 บาท     

 เหรียญสังฆราชปี16เนื้อนวะหลวงพ่อปลุกเสก 500 บาท

                 เหรียญระฆังเนื้อนวะปี2532   650 บาท

          เหรียญพระเจ้าแก้วปี17    550 บาท

              เหรียญบ๊อกเยอรมัน     400 บาท           

          เหรียญรุ่นทิพช้างปี2524สวย  450 บาท

                         เหรียญเสมานะหน้าทอง   200 บาท    

              เหรียญนั่งพาน มหาลาภ   250 บาท

 เหรียญแสตมหลังหนูขอให้ท่านจงเป็ผู้โชคดืสวย 200 บาท

              เหรียญรุ่นบารมี81ปี35 สวย  250 บาท

            เหรียญหันข้างหลังนะสวย    150 บาท

        เหรียญหยดน้ำรุ่นวันพญาวันปี35   150 บาท

            เหรียญครบ6รอบปี26พิมพ์เล็ก 300 บาท

 

        

              เหรียญรุ่น60พรรษาราชินี สวย  200 บาท

         เหรียญเสมารุ่น60พรรษาราชินี  200 บาท

             เหรียญ60พรรษาราชินีสวย   200 บาท          

       เหรียญลายเซน  ศาลากลางปี2517   1200 บาท

                  เหรียญนั่งยอง ปี2517    900 บาท        

   เหรียญกิ่งใฝ่เนื้อกระหลั่ยทอง+ตลับเงิน   800 บาท

                        เหรียญกิ่งใฝ่ปี2518   600 บาท            

           เหรียญพลโทเจ้าบุญวาทปี2518   300 บาท

                                              

                    เหรียญพลร่ม ปี2521      300 บาท

                 เหรียญศาลาดำปี2520     200 บาท

      เหรียญรุ่สร้างโรงพยาบาลสงฆ์ปี2526     650 บาท

                      เหรียญ ปี2527         450 บาท

        เหรียญพระใตรปิฎก เนื้ออาปาก้า     250 บาท

              เหรียญอาปาก้า ปี2521     250 บาท

       เหรียญวัดนางเหลียวรุ่น2 ปี2526    350 บาท

         เหรียญวัดนางเหลียวรุ่น3ปี2532    300 บ                       

                เหรียญระฆัง กอง กษาปณ์   200 บาท

              เหรียญกลม กอง กษาปณ์   200 บาท             

              หล่อข้างนะรุ่นร่วมพุทธคุณ  300 บาท                            

                เหรียญรุ่นครบ7รอบ   350 บาท

              เหรียญรุ่นรวมบุญพยาวัน84   300 บาท                    

                                                                        

         เหรียญระฆังรุ่นแซยิดครบ77ปี2531    200 บาท                                                        

                    เหรียญรุ่นบารมีท่วมท้น   200 บาท                        

                     เหรียญรุ่นแซยิด80ปี   150 บาท                      

       เหรียญครูบาอินสม ล พ เกษมเสก  150 บาท

                                                   

               เหรียญหน้าทองปี36  150 บาท

       พระผงรุ่นครบอุปสมบทฝังตะกุด3กษัตร  550 บาท 

                                                                                                   

         พระผงรูปเหมือนรุ่นแซยิด77ปีปี2531   450 บาท                   

                    พระผงรุ่นครบ60ปี    300 บาท

      พระผงพิมพ์ระฆังรุ่นครบ60พรรษาอุปสมบท  450 บาท          

       พระผงรุ่นอาสาสมัครคุมประพฤติ ปี2534  300 บาท 

 

                 พระผงหลังยันต์  100 บาท

               พระผงรูปเหมือนหลัง3นะ 150 บาท       

                  พระผงรุ่นชนะศึกชายแดน   100 บาท

                                                                                                            
รายการพระเครื่อง

พระโชว์
พระอาจารสุรศักด์ วัดประดู่ article
หลวงปู่หงษ์ สุสานทุ่งมน สุรินทร์
หลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้ว
หลวงพ่อโอด วัดจันเสน
หลวงพ่อเกษม เขมโก 1
หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร 2 article
หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ 1 article
หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ 2 article
หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ 1 article
หลวงพ่อบุดดา วัดกลางชูศรีเจริญสุข
หลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง
หลวงพ่อยิด วัดหนองจอก article
หลวงพ่อม่น วัดเนินตามาก article
หลวงพ่อกินรี วัดกัณตะศิลาวาส
หลวงพ่อคูณ 3
หลวงปู่กาหลง
หลวงปู่คร่ำ วัดวังหว้า article
หลวงปู่คำพัน วัดธาตุมหาชัย
หลวงปู่เครื่อง วัดสระกำแพง article
หลวงปู่คำมี วัดถ้ำคูหาสวรรค์ article
หลวงปู่คง วัดตะกร้อ article
หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม
หลวงพ่อจ้อย วัดศรีอุทุมพร
หลวงปู่ใจ วัดพระยาญาติ
หลวงพ่อจวน วัดหนองสุ่ม
หลวงพ่อชำนาญ วัดกุฏีทอง
หลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม
หลวงพ่อเชิญ วัดโคกทอง
หลวงพ่อชา วัดหนองป่าพง
หลวงพ่อชอบ วัดวังสะพุง
หลวงพ่อตัด วัดชายนา article
หลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม
หลวงพ่อตื้อ วัดป่าอรัญญวิเวก
สมเด็จโต วัดระฆัง +วัดอืนทรวืหาร บางขุนพรหม article
หลวงพ่อเต๋า วัดเกาะวังไทร
หลวงพ่อตาบ วัดมะขามเรียง
หลวงปู่ทวด วัดช้างไห้
หลวงพ่อเทียม วัดกษัตราธิราช
หลวงพ่อทองมา วัดสว่างท่าสี
หลวงพ่อทองกลึง วัดเจดีย์หอย article
หลวงปู่ทิม วัดพระขาว article
หลวงพ่อนาถ วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง
หลวงปู่ทองดำ วัดท่าทอง
หลวงพ่อบุญ วัดพระนอน article
หลวงปู่นิล วัดครบุรี article
หลวงปู่บุญ วัดบ้านนา article
หลวงพ่อผล วัดตักคะนน article
หลวงพ่อประเทือง article
หลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต
หลวงพ่อเพี้ยน วัดเกริ่นกฐิน article
เหรียญพระพุทธต่างๆ
หลวงพ่อพุธ วัดป่าสารวัน article
เหรียญพระเจ้าอยู่หัวและโครงการหลวง
หลวงพ่อพูล วัดไผ่ล้อม
หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง
รวมพระสมเด็จ article
หลวงพ่อพุฒ วัดกลางบางพระ
วัดพระแก้ว
หลวงพ่อพรหมมา สำนักวิปัสสนาสวนหิน
หลวงพ่อพูน วัดบ้านแพน article
หลวงพ่อฟู วัดบางสมัคร
หลวงปู่ฟัก วัดนิคมประชาสรรค์
หลวงพ่อมหาสวัสดิ์ สำนักเม้าสุขา
หลวงพ่อเมี้ยน วัดโพธิ์กบเจา
หลวงพ่อมี วัดมารวิชัย
หลวงพ่อหลิว วัดไร่แตงทอง
หลวงปู่โม้ วัดสน
หลวงพ่อแย้ม วัดสามง่าม
หลวงพ่อรวย วัดท่าเรือ
หลวงพ่อเย่อ วัดอาษาสงคราม
หลวงพ่อลำใย วัดทุ่งลาดหญ้า
หลวงพ่อรวย วัดตะโก
หลวงพ่อลออ วัดหนองหลวง article
หลวงปู่ลือ วัดป่านาทามวนาวาส
พระอาจารย์วัน วัดถ่ำอภัยดำรงธรรม
หลวงปู่ศรี วัดประชาคมวนาราม article
หลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาส
หลวงพ่อวิริยังค์ วัดธรรมมงคล article
หลวงพ่อไสว วัดปรีดาราม article
สมเด็จพระสังฆราชต่างๆ
หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ
หลวงพ่อเส็ง วัดกัลยาณมิตร
หลวงปู่เส็ง วัดบางนา
สมเด็จญาณสังวรณ์ วัดบวร article
หลวงพ่อโสธร
หลวงปู่สงฆ์ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย
หลวงพ่อสุด วัดกาหลง
หลวงปู่สมชาย วัดเขาสุกิม article
หลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน
หลวงพ่อหยอด วัดแก้วเจริญ
หลวงพ่อเอื้อม วัดบางเนียน
หลวงพ่อฮวด วัดหัวถนนได้
หลวงพ่อเฮ็น วัดดอนทอง article
หลวงพ่อวัน นะมะโส วัดประสิทธิชัย จ.ตรัง
หลวงพ่อฤาษีลิงดำ article
หลวงพ่อลือ วัดป่านาทามวนาวาส
หลวงปู่ดวงดี วัดท่าจำปี article
หลวงพ่อสด วัดโพธิ์แตงใต้ article
หลวงพ่อแนม วัดเขาหน่อ
หลวงพ่อพร วัดบางแก้ว
หลวงพ่อฤทธิ์ วัดชลประทานราชดำริ articledot
check e-mail / search
dot
bullethotmail.com
bulletyahoo.com
bulletgoogle.com
Copyright © 2010 All Rights Reserved.